ХРОМТАУСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

Milky Land - Хромтауский молочный завод по производству кисломолочной продукции в Актюбинской области

Milky Land – Ақтөбе облысындағы ашытылған сүт өнімдерін шығаратын Хромтау сүт зауыты

Milky Land


Краткая информация и ценности компании

Компания туралы акпарат

Эмоциональной составляющей торговой марки «MilkyLand» является лозунг «Заботливая мама», ведь только Мама выбирает всё самое лучшее для своей семьи! Поэтому, слева от названия нашего бренда указывается надпись: «Заботливая Мама». Начало запуска производства: сентябрь 2015 г. Основное сырье для продукции – молоко – мы получаем от местных фермеров и крестьянских хозяйств Актюбинской области. Таким образом, продукция, которую мы выпускаем, является полностью казахстанского производства, в том числе упаковка и тара выпущены на казахстанских предприятиях.

MilkyLand брендінің эмоционалды құрамдас бөлігі - «Қамқор ана» ұраны, өйткені тек ана ғана отбасы үшін ең жақсысын таңдайды! Сондықтан біздің фирмалық атауымыздың сол жағында «Қамқор ана» деген жазу бар. Өндірістің іске қосылуы: 2015 жылдың қыркүйегі Өнімдеріміздің негізін – сүтті - Ақтөбе облысындағы жергілікті фермерлер мен шаруа қожалықтарынан аламыз. Осылайша, біз өндіретін өнімдер толығымен Қазақстанда жасалған, оның ішінде қазақстандық кәсіпорындарда шығарылатын қаптамалар мен ыдыстар да бар.

Наше производство

Біздің өндіріс


Мы нацелены на качество!

Біздің мақсат - сапа!

В нашем производстве используется два способа изготовления молочной продукции: резервуарный и термостатный. Резервуарный способ изготовления – это уже готовый продукт разливается в тары, закрывается, отражаются сроки годности и отправляется на сохранение в холодильники до отправки на продажу.

Біздің өндірісте сүт өнімдерін жасаудың екі әдісі қолданады: резервуарлы және термостатикалық. Резервуарды дайындау әдісі дайын өнімді ыдыстарға құйып, жабық, жарамдылық мерзімін көрсетіп, сатуға жіберер алдында тоңазытқыштарда сақтауға жіберуді білдіреді.

Термостатный способ изготовления – это такой способ, при котором сквашивание молока и созревание кисломолочных продуктов происходит непосредственно в потребительской таре. Для этого ведра помещают в термостатную камеру, где температура достигает +45 С и их выдерживают в течение нескольких часов. Таким образом гарантируется изготовление исключительно натуральной продукции без добавления консервантов. Производство в термостатной камере является наиболее щадящим в молочной промышленности, поскольку позволяет сохранить все природные полезные свойства конечных продуктов.

Термостатикалық өндіріс әдісі - сүтті ашыту және ашытылған сүт өнімдерінің пісуі - тікелей тұтыну ыдыстарында болатын әдіс. Ол үшін ыдыс термостатикалық камераға орналастырылады, онда температура +45 С жетеді және олар бірнеше сағат бойы сақталады. Бұл консерванттарды қоспай, тек табиғи өнімдерді алуға кепілдік береді. Термостатикалық камерадағы өндіріс сүт өнеркәсібіндегі ең жұмсақ болып табылады, өйткені ол өнімдердің барлық табиғи пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Наши партнеры

Біздің серіктестер